Сайтът представя професионален дентален софтуер "Virtual Beauty System". От тук всеки потребител освен, че може да намери подробна информация за продукта, предлагани курсове, предстоящи събития и много други, може и да се регистрира за използване на софтуера или да си влезе в личния си профил с информация и управление на пациентите.

Основна информация за продукта.

Вътрешна страница с информация

Личен профил с информация за пациентите.

Мобилно версия на сайта