Вътрешен портал "Империя Онлайн"

Вътрешна система улесняваща контрола и отчитането на служителите.

Профил на служител

Настройки и въвеждане на допълнителна информация

Отчитане на задачите и преглед на стари такива

Излизане от системата