Проектът CRRS представлява система за регистрация на състезателни камили камили.

Родословно дърво на камила

Регистрация на камила в системата